Algemeen privacybeleid

VDP Automation is een professionele automatiseerder met meer dan tien jaar ervaring. Wij zijn sterk vertegenwoordigd in de regio Nijmegen, Ridderkerk, Amsterdam, Rotterdam en Noord Limburg en voorzien onze klanten van advies op maat en betaalbare ICT oplossingen. Wij verzorgen voor zowel MKB als grotere organisaties het gehele automatiseringstraject van A tot Z. Onze visie is het voorzien in uw complete automatiseringsbehoefte en kennis delen waar mogelijk. ‘ICT moet een gereedschap zijn, wij leveren het gereedschap’.

Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe VDP Automation omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft. Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens

VDP Automation levert haar ICT Diensten hoofdzakelijk aan zakelijke gebruikers.

Welke persoonsgegevens VDP Automation verwerkt

In deze paragraaf vindt u per dienst een overzicht van de gegevens die worden gebruikt.

a) Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt.
b) Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.
c) Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.
d) Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens.
e) Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.

Hoe de persoonsgegeven worden gebruikt

In de eerste plaats verwerkt VDP Automation uw gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van een internetverbinding noodzakelijk uw adres te weten. Om u te voorzien van een mobiel abonnement moet VDP Automation over uw telefoonnummer beschikken. Verder is het noodzakelijk om gegevens van uw medewerkers op te slaan in onze active directory zodat wij bijvoorbeeld mail kunnen voorzien van een handtekening.

Daarnaast gebruikt VDP automation gegevens voor het leveren van ondersteuning aan haar klanten.

Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter.

Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten.

Met welke partijen de persoonsgegeven worden gedeeld

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt VDP automation gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft VDP automation de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garandeert VDP Automation dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

VDP Automation is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het bellen naar het alarmnummer 112 is VDP Automation verplicht uw telefoonnummer mee te sturen.

Daarnaast wordt uw telefoonnummer verstrekt aan uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten als u heeft aangegeven dat uw nummer vermeld mag worden. Als u een afgeschermd telefoonnummer heeft, dan verstrekken wij uw nummer aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

Welke rechten u heeft

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft VDP automation minimaal de volgende informatie van u nodig:

uw volledige naam;
uw adres;
een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door VDP automation worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover VDP automation beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is VDP Automation van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop VDP Automation uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken.
Het intrekken van toestemming kan bijvoorbeeld via ons ticket systeem (mail naar helpdesk@vdpweb.nl) of via de administratie van VDP Automation.

VDP Automation kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 april 2018.